Bouwen op water, ons vak!

EPS

EPS is een zogenaamd monomateriaal, hetgeen wil zeggen dat het uit één materiaalsoort bestaat. Daarom is het bij uitstek geschikt voor recycling en levert het EPS drijflichaam een positieve bijdrage aan het milieuvraagstuk.
Vocht tast EPS niet aan. Het materiaal is neutraal, loogt niet uit en degenereert niet. De duurzaamheid vertaalt zich ook in het ontwerpen van een ruimtelijke inrichting die in staat is om flexibel mee te bewegen met de gevolgen van de klimaatverandering.